Informacije

Naoštri oštrice na makazi za rezanje, detaljni opis

Naoštri oštrice na makazi za rezanje, detaljni opis


Moguće je brusiti reznu oštricu na svim makazama, ali je teže pristupiti onom s fiksnom oštricom u odnosu na onaj koji se može rastaviti. Potrebni su vam ključ, odvijač i brus za brušenje.

Kada odvrćete makaze za brušenje, vodite računa o svim dijelovima. Slobodno uzmite memorijsku karticu sa svojim mobitelom.

1. Rastavite makaze za rezanje. Pažljivo zabilježite kako su svi dijelovi sastavljeni, tako da će ih biti lakše ponovo sastaviti.

2. Dijelove očistite vodom, deterdžentom i malo čelične vune ako su zahrđali.

Rubom obrusite samo u jednom smjeru.

3. Brusite oštricu na zakošenoj, oštroj strani i samo u smjeru od dna ruba prema gore. Važno je brušiti cijelo vrijeme pod istim kutom, duž cijele oštrice.

4. Testirajte oštrinu papira.

Iskoristite priliku za podmazivanje vijaka i opruge kada naoštrite makaze.

5. Podmažite oprugu i vijke i montirajte makaze.

(Isečak iz Mesečevog pamćenja br. 9/2018)

TEKST: André Strömqvist, Andreas Graveleij, FOTO: Anna G Tufvesson


Video: ELECTROCOUP F3015 INFACO + PW2 in Orchard